To dziś obchodzony jest w całej Europie Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce organizowany jest on przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK, które bacznie czuwają nad odpowiedzialnym i racjonalnym serfowaniem w necie. Z tej okazji wiele organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i firm promuje oraz zwraca uwagę na kwestię bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych przez dzieci i młodzież. W tym roku na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa stworzona przez firmę Google, która nosi nazwę „Asy Internetu”.

Be Internet Awesome!

Asy Internetu to edukacyjny program pod hasłem „Rozsądek, Uważność, Siła, Życzliwość i Odwaga”. To pięć podstawowych pojęć oznaczających kluczowe wartości, których potrzebuje każdy młody użytkownik sieci.

  • Rozsądek związany jest ściśle z poszanowaniem prywatności i rozumieniem granic, których nie warto przekraczać w Internecie. Prawdziwie utrzymany wizerunek w sieci, oparty o rozsądne udostępnianie osobistych informacji, daje poczucie pewności i bezpieczeństwa.
  • Uważność w rozumieniu współautorów projektu Google, polega na bacznym skupieniu i rozróżnianiu prawdy od kłamstwa, nawet w sytuacjach manipulacyjnych, wyłudzania i zagrożenia. Uważność w sieci zmniejsza ryzyko phishingu i kradzieży.
  • Siła nie traktowana w tym wypadku, jako sprawność fizyczna, ale umiejętność wirtualnej obrony swoich poglądów i wartości. Siła pozwala chronić dane osobowe przed hakerami i tworzyć silne hasła dostępu.
  • Życzliwość powinna stanowić najważniejszą wartość nie tylko w sieci, ale również w realnym życiu. To szacunek zarówno do siebie jak i innych oraz możliwość budowania trwałych relacji opartych na trosce i zaufaniu.
  • Odwaga to cecha przydatna w najtrudniejszych sytuacjach. To gotowość do podejmowania trudnych tematów i stawania w obronie innych. Odwaga jest cechą również tych osób, które nie boją się prosić o pomoc i zgłaszają niepoprawne sytuację rodzicom bądź opiekunom.

Asy Internetu pozwalają odkrywać wirtualny świat

Program złożony jest z kilku odrębnych części. Doskonale uświadamia każdą jednostkę o zagrożeniu panującym w sieci, dzięki odpowiednim materiałom przygotowanym zarówno dla nauczycieli, dzieci i rodziców.

Dla dzieci została przygotowana inteligentna gra o nazwie „Interlandia”. Przedstawia ona pięć tajemniczych wysp, będących oddzielnymi planszami gry. Skrywają one najważniejsze tajniki internetu, które pozwalają odkrywać wirtualny świat i uczą, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.

By wesprzeć również nauczycieli w prowadzeniu zajęć, w ramach programu zostały również przygotowane specjalne scenariusze lekcyjne z podręcznikiem i dołączonymi materiałami. Publikacja została stworzona z myślą o dzieciach z klas 3-6, ale doskonale sprawdza się również w młodszych klasach, gdyż obecnie z Internetu korzystają już nawet kilkuletnie dzieci, które zupełnie nie mają pojęcia o niebezpieczeństwie w sieci.

Rodzice mogą posiłkować się dodatkowymi materiałami,które są dostępne w bibliotece Fundacji Szkoła z Klasą i na bieżąco edukować swoje dzieci również w zaciszu domowym.

Więcej informacji o programie Asy Internetu oraz gra online dla dzieci, dostępne są na stronie: https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all

Dodaj komentarz