Kim jest socializer?

Lip 14, 2021

Socializer to osoba szczególnie aktywna w komunikacji w Internecie: tak w sferze prywatnej i towarzyskiej, jak i zawodowej. Termin ten bywa jednak rozmaicie rozumiany. Pojęcie to rozpatruje się zwłaszcza w odniesieniu do przemian pokoleniowych: różnic co do tego, jak komunikuje się w social media starsze i młodsze pokolenie. Od socializerów odróżnia się osoby, które z dowolnych powodów unikają zaangażowania na Facebooku, na Instagramie czy na Twitterze. Określa się tak również osoby, które prowadzą w mediach społecznościowych działalność pożyteczną społecznie. Zgodnie z brytyjską ortografią języka angielskiego, stosuje się też zapis socialiser.

Socializer jako internetowy aktywista społeczny

Znaczenie terminu „socializer” jest płynne: często oznacza ono aktywistę społecznego działającego w Internecie, na wzór aktywistów ruchów miejskich, aktywistów ekologicznych itp. Są to więc animatorzy działalności na rzecz dobra publicznego w social media i w całym Internecie. Tak rozumiany socializer może być także facylitatorem, koordynatorem i moderatorem dyskusji prowadzonych w Internecie – tak w social media, jak i na forach internetowych. Typowe aktywności, w którą angażują się tak rozumiani socializerzy to crowdsourcing (pozyskiwanie dóbr, usług, zadań, idei i zwolenników w dużych i otwartych grupach, co umożliwiają przede wszystkim social media) i crowdfunding (finansowanie społecznościowe projektów, w tym także działalność charytatywna w Internecie).

Kiedy indziej „socializer” to pewnego rodzaju model aktywizmu w Internecie. W takim kontekście słowo to odnosi się do kompetencji i sposobów działania internetowych aktywistów. Wyróżnia się cztery takie modele:

socializer – osoba nastawiona na zdobywanie nowych członków społeczności i intensywny kontakt z nimi. W crowdsourcingu socializer nastawiony jest na zaspokajanie potrzeb całej społeczności.
learner – osoba nastawiona na zdobywanie w Internecie wiedzy i nowych wiadomości, nie tylko przez pasywne przeglądanie stron internetowych, ale także poprzez dyskusję w Internecie. Z punktu widzenia crowdsourcingu model ten wiąże się z pozyskiwaniem od zbiorowości społecznych (np. grup na Facebooku) cennych informacji.
reporter – osoba nastawiona na dostarczanie społeczności nowych, nieznanych dotąd informacji, a także nowych dóbr.
reviewer – osoba nastawiona na sprawdzanie i walidację informacji pozyskiwanych w komunikacji internetowej.

Socializer jako osoba zaangażowana w komunikację w Internecie

Socializer to także osoba, która postrzega dostępne w Internecie środki komunikacji jako podstawowe, ważniejsze niż komunikacja poza Internetem. Tak relacje osobiste, jak i zawodowe socializerzy budują więc głównie posługując się internetowymi kanałami komunikacyjnymi.

W przypadku osób starszych, są to przede wszystkim osoby wyżej wykształcone lub posiadające duże rodziny, z którymi pragną utrzymywać stały kontakt. W przypadku osób młodszych, socializerzy to przede wszystkim osoby o ekstrawertycznym profilu psychologicznym – zainteresowane zabawą, modą i bieżącymi trendami kulturowymi. Młodzi socializerzy posługują się stale komunikacją za pomocą smartfonów, odczuwając potrzebę stałego kontaktu z nowymi zjawiskami społeczno-kulturowymi. Występują u nich też silne potrzeby uczestnictwa w życiu towarzyskim. Socializer zainteresowany jest także samymi nowinkami technologicznymi, które pojawiają się w Internecie – w tym zwłaszcza nowymi usługami dostępnymi w social media oraz nowymi aplikacjami na smartfonach. Prowadzi to często do uzależnienia od Internetu, zwłaszcza od aktywności w mediach społecznościowych.

Przeciwieństwem aktywnego zaangażowania w procesy komunikacyjne za pomocą nowych technologii jest technofobia komunikacyjna – tego rodzaju lęk dotyka osoby w każdym wieku, najczęściej są to jednak osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Socializer to często przeciwieństwo tradycjonalisty, a więc osoby, która przywiązana jest do sposobów i technik komunikacji stosowanych w latach jej młodości. Wycofanie technologiczne i wykluczenie cyfrowe dotyczą jednak również osób młodych. W przypadku wykluczenia cyfrowego, brak aktywności komunikacyjnych w Internecie wiąże się z brakiem odpowiednich umiejętności, a często także zasobów finansowych.

Przeczytaj także:

Monitoring pozycji – jak sprawdzić pozycję w Google?

Monitoring pozycji – jak sprawdzić pozycję w Google?

Jeśli prowadzisz kampanię SEO dla strony, to jednym z Twoich kluczowych celów jest uzyskanie jak najlepszej widoczności w SERP-ach na jak największą liczbę słów kluczowych, które najlepiej opisują Twój biznes. Masz jednak ustalone najważniejsze frazy, o najwyższym...

Czy pozycjonowanie stron się opłaca?

Dla kogo jest pozycjonowanie stron? Aby odpowiedzieć na to pytanie, można użyć jednej, ogólnej odpowiedzi. Będzie ona brzmiała „dla wszystkich właścicieli stron internetowych”. Aby jednak bardziej przybliżyć zasadę działania pozycjonowania stron i pokazać, jakie...

Co to jest SEO?

W kontekście rozmów o pozycjonowaniu stron internetowych, bardzo często można trafić na słowo SEO. Co ono właściwie oznacza? Czym jest SEO? SEO to skrót od anglojęzycznego terminu Search Engine Optimalization. Po polsku tłumaczymy to jako optymalizowanie strony pod...