Audyt SEO

Dokładna analiza stron internetowych pod kątem indeksacji w wyszukiwarkach. Odpowiednio przeprowadzony i wdrożony Audyt SEO to fundament do rozwoju biznesu w sieci.

Dowiedz się

Czym jest Audyt SEO?

Audyt SEO to szczegółowe badanie strony www pod kątem widoczności w wyszukiwarkach. Analizie poddawane są czynniki wewnętrzne (np. budowa strony) oraz zewnętrzne (np. profil linków przychodzących) mające wpływ na pełne wykorzystanie potencjału marketingowego witryny.

Audyt SEO określa wpływ aktualnie stosowanych działań promocyjnych oraz bierze pod uwagę funkcjonowanie konkurencji.

Analiza przedstawiana jest w formie czytelnego raportu, a wdrożenie zalecanych zmian może przyczynić się do poprawy wyników w wyszukiwarce, bez konieczności zwiększania środków na reklamę.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

 • ocena obecnego potencjału witryny,
 • wykrycie kluczowych błędów i ich eliminacja,
 • wskazanie kierunku rozwoju serwisu,
 • uzyskanie pełnego obrazu działań konkurencji,
 • poprawa widoczności w wyszukiwarkach,
 • zrozumienie zachowań użytkowników odwiedzających stronę.

Analiza wskaźników Core Web Vitals

Analiza wskaźników Core Web Vitals

Zakres Audytu SEO

Kompleksowy Audyt SEO to gruntowna analiza historii domeny, dostępności i indeksacji serwisu, badanie czynników On-Page, Off-Page, analiza zachowania użytkowników odwiedzających stronę, a także rozeznanie wśród działań konkurencji.

Ćwir, ćwir.

Czy wiesz, że każda, nawet drobna zmiana na Twojej stronie, może mieć znaczący wpływ na jej pozycje w Google?

Analiza czynników wewnętrznych (On-Page)

Sprawdzamy czy wyszukiwarki nie mają problemu z indeksacją całej zawartości serwisu.

Audyt linków przychodzących

Przeprowadzamy analizę linków prowadzących do strony pod kątem źródeł niebezpiecznych.

Raporty działań konkurencji

Analizujemy działania konkurencji z zakresu pozycjonowania. Wyznaczamy kierunki działań marketingowych.

Raporty widoczności, analiza contentu

Badamy aktualną widoczność strony w wyszukiwarce, wyznaczamy słowa z potencjałem do pozycjonowania.

Analiza przepływu ruchu

Monitorujemy sposób poruszania się użytkowników w celu poprawy ich odczuć oraz zmniejszenia współczynnika odrzuceń.

Analizy prędkości wczytywania

Przeprowadzamy testy ładowania zasobów i optymalizujemy szybkość wczytywania widocznej zawartości strony.

Analiza UX / UI

Wskazujemy elementy, które należy przeprojektować aby strona była wygodna dla użytkowników.
~

Analiza bezpieczeństwa

Wskazujemy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo zarówno strony jak i użytkowników.

Do analizowanych czynników należą m.in.:

 • struktura treści, unikalność
 • linkowanie wewnętrzne
 • analiza struktury witryny
 • szybkość i poprawne ładowanie strony
 • badanie responsywności
 • ocena widoczności w wyszukiwarce strony i konkurencji
 • badanie profilu linków przychodzących
 • ocena obecnego potencjału witryny,

Audyty SEO pozwalają sprawdzać dostosowanie naszej witryny do wyszukiwarki Google w kompleksowy sposób. Dzięki tym informacjom możemy pozycjonować strony skutecznie i efektywnie oraz czerpać korzyści z obecności witryny na wysokiej pozycji w Google. W tym tekście prezentujemy dwa typy audytów SEO — agencyjne wykonywane przez specjalistów i automatyczne oraz zamieszczamy najważniejsze informacje o audytach, takie jak czym są, dlaczego warto je wykonywać i kiedy warto wybrać dany rodzaj.

Czym są audyty SEO?

Audyty SEO to innymi słowy sprawdzenie naszej strony internetowej pod kątem pozycjonowania oraz określenie, w jakim stanie się ona znajduje. Sprawdzenie to może być zarówno automatyczne i darmowe wykonywane na specjalnych serwisach audytujących jak lub przeprowadzane przez agencje SEO i specjalistów. Na rynku istnieje wiele agencji i serwisów, gdzie możemy przeprowadzić taki audyt. Audyty SEO dostarczają informacji na temat elementów, które wpływają na pozycjonowanie naszej strony www w wyszukiwarce Google. Efektem wykonania audytu jest raport zawierający te dane. Celem audytów jest dostarczenie właścicielowi witryny internetowej informacji na podstawie których może on następnie działać i pozycjonować odpowiednio swoją witrynę. Jest to pośrednie narzędzie pozycjonowania, które pośrednio wpływa na ten proces.

Audyty są jedynie sprawdzeniem witryny, a więc nie ingerują w jej strukturę i nie wprowadzają zmian. Obecnie każda agencja SEO i większość interaktywnych posiada taką usługę, z której możemy skorzystać w sposób nieobowiązujący. Audyty są też wykonywane przez niezależnych specjalistów, którzy przygotowują rzetelny raport. Celem wykonywania audytów SEO jest wykrywanie błędów i uszkodzeń witryny, elementów, które nie działają poprawnie oraz dostarczanie informacji o stanie naszej witryny na dzień przeprowadzania audytu. Audyty SEO przeprowadza się w różnych celach i w różnych momentach funkcjonowania strony. Są to np. momenty gdy założymy stronę, regularne serwisy sprawdzające, sprawdzenia przed zlecaniem pozycjonowania, audyty sprawdzające wykonanie prac pozycjonerskich czy regularne monitorowanie witryn.

Korzyści audytów SEO

Audyty SEO niezależnie od typu i formy są korzystne z kilku względów i warto wykonywać je z kilku powodów. Z pewnością pierwszym z nich jest fakt, iż pomagają one wykrywać obszary strony, które nie działają prawidłowo. Wykrywanie błędów, dziur i zagrożeń przy pozycjonowaniu strony sprawia, iż nie tracimy pozycji w wyszukiwarce Google i możemy szybko naprawić konkretne elementy. Bardzo często będzie przekładało się to na uniknięcie spadku rankingu witryny, nałożenie kar czy pozycjonowanie strony bez efektu. Oprócz wykrywania zagrożeń, audyty SEO ukazują doskonale również obszary, które warto rozwijać. Dzięki audytom możemy zatem uzyskać informacje jak rozwijać naszą stronę internetową i robić to w bardzo efektywny sposób. To z kolei przełoży się na efektywne wykorzystanie budżetu, skuteczność i oszczędności finansowe.

Bardzo dużym plusem audytów SEO jest możliwość rozwijania strony www w odpowiednim kierunku. Robiąc to po omacku, często tracimy czas oraz środki i możliwości pojawiania się w Google na wysokiej pozycji. Znając bardzo dobrze stan naszej witryny internetowej, będziemy mogli pozycjonować ją w odpowiedni sposób, poprawiać elementy, które nie działają lub wykorzystywać te, które działają poprawnie. Audyty SEO pomagają zatem uzyskiwać wysoką pozycję w wyszukiwarce Google, oszczędzać pieniądze oraz szybciej i efektywniej rozwijać nasz serwis. Są przy tym nieinwazyjną i nieryzykowną metodą wspomagania działań SEO, którą możemy wdrożyć nielezienie od tego, jaką witrynę posiadamy oraz jakim budżetem dysponujemy.

Audyty SEO wykonywane przez agencje i specjalistów

Audyty SEO wykonywane przez agencje SEO to podstawowy typ audytów. Są to usługi świadczone głównie przez agencje SEO lub agencje interaktywne i specjalistów prywatnych. Polegają one na ręcznym sprawdzeniu witryny klienta przez specjalistów pracujących w danej agencji. Audyty SEO wykonywane w agencjach mogą mieć różny zakres oraz być w różnej formie np. dopasowanej do wymagań klienta. Audyty te wykonuje się w zależności od wybranej opcji poprzez przekazanie dostępu do witryny specjalistom agencji lub bez tego np. zdalnie. Podczas wykonywania audytów specjaliści samodzielnie i jako ludzie sprawdzają witrynę internetową przy pomocy różnorodnych narzędzi. Są to narzędzia autorskie, które posiada jedynie dana agencja, zaawansowane narzędzia płatne czy narzędzia ogólnodostępne takie jak Google Analytics lub Google Search Console. Efektem wykonania audytu SEO przez agencje jest sporządzenie raportu. Znajdują się w nim wszystkie wykonane czynności oraz oceny poszczególnych elementów witryny. Te najczęściej są opisane zarówno przy pomocy konkretnych statystyk jak i tekstowo w formie uwag od specjalistów audytujących. Dodatkowo mogą znajdować się też w raporcie wskazówki czy rekomendacje odnośnie rozwoju lub sposobu naprawy witryny internetowej.

Pierwszym plusem tego typu audytów jest fakt, iż są one wykonane przez osoby żywe, czyli specjalistów znających się na dziedzinie SEO. Audyty takie siłą rzeczy będą dokładniejsze oraz bardziej rozbudowane. Przeprowadza się je także, interpretując wyniki, dzięki czemu mamy pewności, iż wpisany w raport wynik lub wskazówki są poprawne, a nie są wynikiem np. błędnego odgórnego złożenia robotów. Audyty SEO agencyjne dają zatem więcej możliwości ich dostosowywania i wykorzystywania w różnych sytuacjach. Na rynku istnieje również bardzo duża liczba agencji, które oferują tego typu usługi, a więc nie będziemy mieli problemu z odnalezieniem i skorzystaniem z usługi audytu. Samo wykonanie audytu jest niezwykle proste i polega jedynie na zleceniu tego zadania. Samodzielnie nie musimy znać się na procesie SEO w żaden sposób, pozostawiając wszystkie kwestie specjalistom. Audyty SEO wykonywane przez agencje są też często dokładniejsze i zawierają więcej danych.

Audyty automatyczne

Audyty automatyczne w sieci to drugi rodzaj audytów witryn internetowych. Są to audyty oferowane na serwisach internetowych uruchamianych przez marki powiązane z branżą IT czy SEO. Audyty automatyczne to audyty darmowe. Wykonujemy je samodzielnie i automatycznie na witrynie. W sieci istnieje duża liczba stron www, które umożliwiają sprawdzanie witryny właśnie w taki sposób. Cały proces polega jedynie na wpisaniu adresu www strony w odpowiednie pole. Następnie dany serwis sprawdza witrynę przez ok. kilkadziesiąt sekund, po czym wyświetla nam wygenerowany raport. Audyty automatyczne są audytami darmowymi i nie wymagają dostępu do naszej witryny. Opierają się one o kompleksowe sprawdzanie wszystkich elementów dostępnych publicznie o naszej witrynie. Możemy wykorzystywać je zatem odniesieniu do każdej witryny — nie tylko naszej, co jest pewnego rodzaju ciekawostką. Audyty automatyczne bazują jedynie na dostępnych publicznie informacjach, które mogą zebrać bez integracji z witryną. Efektem audytu automatycznego jest wygenerowanie raportu, który zawiera oceny poszczególnych elementów witryny wpływających na pozycję w wyszukiwarce Google. Najczęściej jest to ok. kilkudziesięciu elementów. Oceny mają charakter punktowy i statystyczny. Czasami zdarza się, że zawierają też opis lub wskazówki tekstowe. Oceny cyfrowe podawane są jednak z normami i pozwalają dowiedzieć się, w jakim stanie znajdują się poszczególne elementy pozycjonowania. Audyty automatyczne są audytami darmowymi i nie musimy płacić nic za ich wykonanie.

Pierwszym plusem audytów automatyczny jest fakt, iż są darmowe. Dzięki temu można sprawdzać witrynę bez ponoszenia kosztów. Możemy również robić to bardzo często i regularnie, o co trudno byłoby, wykorzystując tradycyjne audyty płatne agencyjne. Audyty automatyczne również dostarczają pewnych informacji. Choć nie są one tak rozbudowane, pozwalają w podstawowy i średnio zaawansowany sposób poznać stan naszej witryny internetowej. Kolejnym plusem jest łatwość ich wykonywania. Czas wykonania audytu będzie bardzo krótki, gdyż audyt odbywa się poprzez wklejenie adresu URL witryny w odpowiednie pole, a informacje są dostępne w ciągu kilkudziesięciu sekund. Jest to bardzo poręczne w porównaniu z audytami agencyjnymi, które trwają dużo dłużej. Plusem jest obecność licznych serwisów w sieci. Dzięki temu możemy zweryfikować wiarygodność danych uzyskanych z takiego audytu, porównując je z innymi serwisami.

Kiedy, warto wybrać dany typ audytu?

Audyty agencyjne, które wykonywane są przez agencje SEO, warto wybierać w ważnych momentach dla witryny internetowej. Z pewnością jest to jej założenie, wprowadzenia zmian lub chęć prowadzenia pozycjonowania. Dzięki temu uzyskamy wiarygodne informacje, na podstawie których będziemy mogli wdrażać kolejne zmiany i rozwijać serwis. Audyty tego typu będą też doskonałym wyborem, jeśli przeznaczamy na pozycjonowanie strony duże sumy pieniędzy i chcemy sprawdzić, jak przebiega ten proces. Dzięki temu audyt będzie mógł być wykonany właśnie pod tym kątem. Audyty agencyjne płatne, warto wykonać też regularnie np. co roku, aby sprawdzić stan i postępy w pozycjonowaniu witryny.

Audyty automatyczne darmowe w sieci wykonywane przez roboty będą dobrym wyborem w nieco innych sytuacjach. Taką będzie np. chęć regularnego i częstego monitorowania witryny np. w celu sprawdzania wprowadzonych zmian. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco monitorować stan witryny i dowiemy się, czy wprowadzane zmiany działają. Automatyczne audyty SEO pozwalają również na szybkie wykrywanie problemów z witrynami, które objawiają się bez wcześniejszych sygnałów. W ten sposób możemy również weryfikować wdrożone zmiany i tworzyć historię raportów, która w perspektywie czasu może być bardzo pomocna. Audytów automatycznych możemy zatem używać również do sprawdzania konkurencyjnych stron i porównywania obu witryn. W ten sposób dowiemy się, w jakich elementach witryny naszych bezpośrednich konkurentów są lepsze lub gorsze od naszej. Ogólnie, warto korzystać zarówno z audytów agencyjnych jak i automatycznych, wdrażając je równocześnie, aby uzyskać maksymalne efekty monitorowania strony.