Co to jest atrybut rel=”sponsored”?

paź 25, 2023

Czas czytania: 7 minuty

Linki sponsorowane są powszechne w świecie marketingu internetowego. Firmy często płacą za umieszczanie swoich linków na stronach internetowych w celu zwiększenia widoczności swoich produktów lub usług. Jednakże, bez odpowiedniego oznaczenia, użytkownicy mogą być wprowadzeni w błąd, myśląc że te linki są organiczne i niezależne od reklamodawców.

W odpowiedzi na to, atrybut rel=”sponsored” został stworzony jako standard przez Google. Pozwala on na oznaczenie linków jako sponsorowane, aby użytkownicy mogli rozpoznać, że są one płatne i mogą mieć wpływ na ranking strony. W ten sposób, atrybut rel=”sponsored” chroni użytkowników przed dezinformacją i pomaga utrzymać uczciwe praktyki marketingowe w internecie.

W niniejszym artykule omówimy dokładniej, czym jest atrybut rel=”sponsored” i jak wpływa on na linki sponsorowane. Wyjaśnimy również, jak można go poprawnie zaimplementować w kodzie strony internetowej i jak korzystać z niego w celu spełnienia wymagań Google i innych wyszukiwarek.

Przeanalizujemy również zakres atrybutu rel=”sponsored”, czyli jakie linki należy oznaczać jako sponsorowane i jakie są konsekwencje niewłaściwego oznaczenia. Wskazówki dotyczące stosowania tego atrybutu w różnych kontekstach i sytuacjach będą również omówione. Dzięki temu czytelnicy będą mieli pełne pojęcie na temat atrybutu rel=”sponsored” i będą w stanie skutecznie go wykorzystać w swoich witrynach internetowych.

rel sponsored TVN link SEO

Co to jest atrybut rel=”sponsored”

Atrybut rel=”sponsored” jest nowym dodatkiem do HTML, który został wprowadzony przez Google w celu oznaczenia linków sponsorowanych na stronach internetowych. Ma on kluczowe znaczenie dla zrozumienia kontekstu i relacji, jakie istnieją między stroną a powiązanymi linkami.

W kontekście linków, atrybut rel=”sponsored” służy do oznaczania linków, które prowadzą do stron lub treści, za które sponsor lub reklamodawca zapłacił stronie internetowej. Oznaczenie tych linków jako sponsorowane pomaga Google i innym wyszukiwarkom internetowym w rozróżnianiu treści organicznej od treści płatnej. Dzięki temu użytkownicy otrzymują bardziej przejrzyste wyniki wyszukiwania i mogą łatwiej zidentyfikować, które wyniki pochodzą od reklamodawców.

W październiku 2019 roku Google ogłosiło aktualizację swoich wytycznych dotyczących linków sponsorowanych. Według tych wytycznych, atrybut rel=”sponsored” powinien być stosowany dla wszystkich linków, które są wynikiem umowy finansowej między dwoma stronami. Oznaczenie linków sponsorowanych jest szczególnie ważne, jeśli stronie chodzi o utrzymanie zgodności z zasadami Google i uniknięcie ewentualnych kar za nieprawidłowe oznaczenie takich linków.

Dla treści sponsorowanej, oznaczenie jej jako „sponsored” jest istotne dla celów SEO i wyszukiwarek internetowych. Po pierwsze, umieszczanie oznaczenia „sponsored” w linku pomaga `przekazać informacje wyszukiwarkom o tym, że linia ta jest płatna. Dzięki temu wyszukiwarka wie, jak interpretować i uwzględniać te linki przy określaniu ich rankingów w wynikach wyszukiwania.

Po drugie, atrybut rel=”sponsored” pomaga w tworzeniu bardziej przejrzystej i wiarygodnej zawartości dla użytkowników. Oznaczanie linków sponsorowanych pomaga użytkownikom lepiej kontrolować, które wyniki wyszukiwania są płatne, a które pochodzą od naturalnych, organicznych źródeł. Jest to przydatne dla osób, które szukają informacji i chcą uniknąć stron, które wyłącznie promują produkty lub usługi reklamodawców.

Warto również zauważyć, że niezastosowanie atrybutu rel=”sponsored”, gdy jest to wymagane, może prowadzić do utraty zaufania wyszukiwarek internetowych do strony internetowej. Jeśli strona jest podejrzana o ukrywanie płatnych linków lub nieprawidłowe oznaczanie ich jako sponsorowane, może to prowadzić do obniżenia rankingu strony w wynikach wyszukiwania lub nawet do jej usunięcia z indeksu wyszukiwarki.

Dlatego, dla celów SEO i utrzymania zgodności z wytycznymi Google, warto starannie oznaczać linki sponsorowane za pomocą atrybutu rel=”sponsored”. Oznaczanie tych linków zapewnia przejrzystość dla użytkowników i wyszukiwarek, co przekłada się na lepsze pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania i budowanie zaufania wobec zawartości, którą prezentuje strona internetowa.

Dlaczego warto używać atrybutu rel=”sponsored”

Atrybut rel=”sponsored” jest ważnym elementem, który pomaga w zachowaniu przejrzystości i wiarygodności strony internetowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku linków sponsorowanych, które mogą wpływać na wartość informacyjną oferowanego contentu. Wprowadzenie tego atrybutu przynosi szereg korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dla właścicieli stron internetowych.

Przykłady korzyści wynikających z stosowania atrybutu rel=”sponsored”:

1. Oznaczenie sponsorowanych treści

Dodanie atrybutu rel=”sponsored” umożliwia jednoznaczne oznaczenie treści sponsorowanych na stronie. Dzięki temu użytkownicy mają pełną świadomość, że treść może być reklamowana i mogą podejść do niej z odpowiednią umiejętnością krytycznego myślenia.

2. Przejrzystość dla użytkowników

Oznaczenie linków jako sponsorowane czyni stronę bardziej przejrzystą. Użytkownik może łatwo rozpoznać, które treści zostały opłacone przez reklamodawców, a które są niezależnymi opiniami lub informacjami. Pomoże to również uniknąć mylenia treści promocyjnych z treściami redakcyjnymi.

3. Poprawa wskaźników trafności strony

Wprowadzenie atrybutu rel=”sponsored” pozwala algorytmom wyszukiwarki lepiej zrozumieć strukturę strony i wartość jej linków. To może przyczynić się do poprawy pozycji strony w wynikach wyszukiwania i zwiększenia jej widoczności.

4. Unikanie kary za nieoznaczanie sponsorowanych linków

W niektórych jurysdykcjach istnieją przepisy dotyczące oznaczania treści sponsorowanych. Nieoznaczenie linków sponsorowanych może narazić właściciela strony na kary finansowe i utratę reputacji. Używanie atrybutu rel=”sponsored” eliminuje to ryzyko, ponieważ wyraźnie informuje roboty wyszukiwarki o sponsorowanej naturze linków.

5. Zwiększenie wiarygodności i transparentności strony

Działanie w zgodzie z zasadami etyki internetowej i oznaczanie treści reklamowych jest ważne dla budowania wiarygodności i zaufania użytkowników. Nawet jeśli strona zawiera treści sponsorowane, transparentne oznaczenie pozwala użytkownikom zrozumieć, że właściciele strony są uczciwi i stawiają na pierwszym miejscu interes użytkowników.

Nasuwa się wniosek, że stosowanie atrybutu rel=”sponsored” jest niezwykle ważne dla właścicieli stron internetowych, którzy chcą zachować przejrzystość, poprawić widoczność strony w wynikach wyszukiwania i budować wiarygodność. Atrybut ten wpływa pozytywnie na doświadczenie użytkowników, eliminuje ryzyko kar za nieoznaczanie sponsorowanych linków i podnosi rangę strony w oczach wyszukiwarek. Oznaczanie treści reklamowych jako sponsorowane jest zatem nie tylko zgodne z zasadami etycznymi, ale przynosi także korzyści nie tylko właścicielowi strony, ale także użytkownikom.

Jak poprawnie oznaczać linki jako sponsorowane

Oznaczanie linków jako sponsorowane jest ważnym aspektem etycznym i prawnym w świecie marketingu online. W odpowiedzi na rosnącą ilość reklam i sponsorowanych treści w internecie, Google wprowadził atrybut rel=”sponsored” w celu jasnego oznaczania linków, które są częścią płatnej reklamy lub sponsorowanej treści.

W jakich sytuacjach stosować atrybut rel=”sponsored”?

1. Linki płatnych reklam

Jeśli zamieszczasz na swojej stronie linki, za które otrzymujesz wynagrodzenie finansowe, powinieneś oznaczyć je jako sponsorowane. Jest to istotne nie tylko dla oznaczenia na stronie docelowej, ale także dla wyników wyszukiwania, gdzie Google bierze to pod uwagę.

2. Sponsorowane treści

Jeśli na swojej stronie publikujesz treści sponsorowane, takie jak artykuły, recenzje czy wpisy sponsorowane, ważne jest, aby oznaczyć linki w tych treściach jako sponsorowane. Informuje to użytkowników, że jest to płatna treść i może mieć wpływ na ich decyzje.

Przykłady kodu HTML z oznaczonymi linkami sponsorowanymi

1. Link sponsorowany w tekście:

<a href=”https://example.com” rel=”sponsored”>Przykładowy link sponsorowany</a>

2. Link sponsorowany w sekcji reklamowej:

<div class=”reklama”>

<a href=”https://example.com” rel=”sponsored”>

<img src=”ad-image.jpg” alt=”Reklama” >

</a>

</div>

3. Link sponsorowany w liście nawigacyjnej:

<nav>

<ul>

<li><a href=”https://example.com” rel=”sponsored”>Strona główna</a></li>

<li><a href=”https://example.com/blog” rel=”sponsored”>Blog</a></li>

<li><a href=”https://example.com/contact” rel=”nofollow”>Kontakt</a></li>

</ul>

</nav>

Różnice między atrybutami rel=”sponsored” a rel=”nofollow”

1. rel=”sponsored” – Ten atrybut informuje, że dany link jest częścią treści sponsorowanej lub reklamy.

2. rel=”nofollow” – Ten atrybut informuje, że link nie powinien być śledzony przez roboty indeksujące, takie jak Googlebot. Jest to często stosowane w linkach do niezaufanych lub nieodpowiednich źródeł, komentarzach na blogach czy linkach do stron partnerów.

Choć oba atrybuty mają różne znaczenia, ważne jest, aby używać ich odpowiednio w zależności od kontekstu. Rel=”sponsored” jest szczególnie przydatny, jeśli chcesz jasno oznaczyć, że dany link jest płatną reklamą lub sponsorowaną treścią, podczas gdy rel=”nofollow” informuje, że link nie powinien być śledzony przez roboty wyszukiwarek. Pamiętaj jednak, że stosowanie atrybutu rel=”sponsored” nie zwalnia Cię od obowiązku przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących publikowania reklam oznaczonych jako takie.

Najlepsze praktyki w stosowaniu atrybutu rel=”sponsored”

Atrybut rel=”sponsored” jest jednym z najważniejszych narzędzi, które pomagają w oznaczaniu linków sponsorowanych na stronach internetowych. Pozwala on użytkownikom łatwo rozróżnić treści promocyjne od organicznych wyników wyszukiwania. Poniżej omówię kilka wskazówek, jak poprawnie oznaczać linki jako sponsorowane oraz jak utrzymać spójność i unikać nadużywania tego atrybutu. Przedstawię także możliwości wsparcia dla urządzeń mobilnych i dynamicznych stron internetowych.

1. Poprawne oznaczanie linków jako sponsorowane

Przede wszystkim, aby prawidłowo oznaczyć linki jako sponsorowane, należy dodać atrybut rel=”sponsored” do znacznika <a>.

Przykład:

<a href=”https://example.com” rel=”sponsored”>Przykładowy link</a>

Ten atrybut informuje wyszukiwarki, że dany link jest płatny lub sponsorowany. Dzięki temu zapewniając uczciwość wobec użytkowników i umożliwiając im oddzielenie treści promocyjnych od organicznych wyników wyszukiwania.

2. Zachowanie spójności oznaczeń na stronie

Ważne jest, aby utrzymać spójność w oznaczaniu linków jako sponsorowane na stronie. Dlatego zaleca się stosowanie atrybutu rel=”sponsored” we wszystkich linkach reklamowych lub sponsorowanych na stronie.

Spójność w oznaczaniu linków jako sponsorowane pomaga w zapewnieniu przejrzystości i uproszczeniu procesu używania witryny przez użytkowników. W przypadku, gdy na stronie występują także linki do partnerów lub innych trzecich stron, można użyć atrybutu rel=”nofollow sponsored”. Ten atrybut informuje wyszukiwarki, że link jest zarówno sponsorowany, jak i mający zaufany związek z witryną.

3. Unikanie nadużywania atrybutu rel=”sponsored”

Nadużywanie atrybutu rel=”sponsored” może prowadzić do konsekwencji dla witryny, ponieważ Google i inne wyszukiwarki mogą uznać to za manipulację algorytmu rankingowego. Dlatego ważne jest, aby stosować atrybut tylko do linków faktycznie sponsorowanych i płatnych.

Unikanie nadużywania atrybutu rel=”sponsored” pozwala utrzymać integralność i wiarygodność witryny, a także dbać o interesy użytkowników.

4. Wsparcie dla urządzeń mobilnych i dynamicznych stron internetowych

Podczas oznaczania linków jako sponsorowane należy pamiętać, że witryny często są odwiedzane przez użytkowników korzystających z różnych urządzeń mobilnych. Dlatego ważne jest, aby atrybut rel=”sponsored” był poprawnie obsługiwany przez te urządzenia.

Aby zapewnić poprawne działanie linków sponsorowanych na stronach mobilnych, trzeba upewnić się, że atrybut rel=”sponsored” jest odpowiednio renderowany na wszystkich platformach. Testowanie responsywności strony internetowej na różnych urządzeniach mobilnych pomoże zidentyfikować i naprawić ewentualne problemy.

Na dynamicznych stronach internetowych, które generują treści dynamicznie, ważne jest, aby atrybut rel=”sponsored” był dodawany do linków na etapie generowania kodu strony. Dzięki temu wszystkie linki sponsorowane, niezależnie od tego, jakie treści wygeneruje strona, będą odpowiednio oznaczone.

Poprawne stosowanie atrybutu rel=”sponsored” pozwala na oznaczenie linków sponsorowanych na stronach internetowych. Zachowanie spójności oznaczeń na stronie oraz unikanie nadużywania tego atrybutu są kluczowe dla utrzymania uczciwości i wiarygodności witryny. Dodatkowo, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla urządzeń mobilnych i dynamicznych stron internetowych pozwoli użytkownikom na łatwe rozróżnienie treści promocyjnych od organicznych wyników wyszukiwania.

Konsekwencje niepoprawnego oznaczenia linków sponsorowanych

W dzisiejszym świecie reklamy są nieodłącznym elementem internetowego krajobrazu. Często spotykamy się z reklamami wszędzie tam, gdzie spędzamy czas online. Wielu reklamodawców korzysta z tzw. linków sponsorowanych, czyli płatnych reklam umieszczanych na stronach internetowych. Należy jednak pamiętać, że nieoznaczenie takich linków jako sponsorowane może prowadzić do negatywnych konsekwencji.

Po pierwsze, nieoznaczenie linków sponsorowanych jako takich może wprowadzać użytkowników w błąd. Wielu internautów korzysta z wyszukiwarek internetowych, takich jak Google, aby znaleźć potrzebne informacje. Jeśli nieoznaczony link sponsorowany pojawia się na liście wyników wyszukiwania obok organicznych, niepłatnych stron internetowych, użytkownicy mogą nie zdawać sobie sprawy, że dana strona jest sponsorowana. Reklamodawcy mogą wykorzystać tę sytuację, aby przyciągnąć użytkowników i zwiększyć ruch na swoich stronach. Jednak może to wprowadzać internautów w błąd, nie dając im pełnej i rzetelnej informacji o charakterze danego linku.

Po drugie, Google, najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa, postawiła na uczciwość w rankingowaniu wyników wyszukiwania. Nieoznaczanie linków sponsorowanych jest uważane za manipulację i naruszenie wytycznych Google. W rezultacie, strony internetowe, które nie oznaczają linków sponsorowanych, mogą zostać ukarane przez spadek pozycji w wynikach wyszukiwania. To z kolei może prowadzić do mniejszej widoczności w sieci, a co za tym idzie, mniejszego ruchu na stronie oraz spadku liczby potencjalnych klientów.

Po trzecie, niepoprawne oznaczenie linków sponsorowanych może wpływać na wiarygodność i zaufanie użytkowników. W dzisiejszych czasach, internauci stawiają coraz większy nacisk na transparentność i rzetelność informacji, z jakimi są konfrontowani. Nieoznaczający linku jako sponsorowany może powodować utratę zaufania użytkowników do strony internetowej, na której się znajduje. Jeśli użytkownik poczuje się wprowadzony w błąd, prawdopodobnie nie będzie już w przyszłości odwiedzał takiej strony lub korzystał z usług reklamodawcy.

Na podstawie powyższych rozważań dochodzimy do wniosku, że niepoprawne oznaczanie linków sponsorowanych to działanie, które może mieć negatywne konsekwencje dla wszystkich stron zaangażowanych w ten proces. Manipulacja takimi linkami nie tylko wprowadza w błąd użytkowników, ale też naraża reklamodawców na ryzyko utraty widoczności w wynikach wyszukiwania. Ponadto, może to mieć negatywny wpływ na wiarygodność i zaufanie użytkowników do określonej strony internetowej. Dlatego też, zgodnie z wytycznymi Google, ważne jest właściwe i uczciwe oznaczanie linków sponsorowanych.

Autor wpisu
Jakub Werelich
Jakub Werelich

Specjalista SEO

Przeczytaj także:

Pozycjonowanie Wrocław

Pozycjonowanie Wrocław

Samo posiadanie firmowej strony internetowej, to dalece za mało aby osiągnąć rynkowy sukces. Ważnym jest, aby nasza witryna była widoczna w wyszukiwarce Google! Stąd tak istotnym elementem marketingu internetowego jest pozycjonowanie stron. Jako agencja Media Click...

Minister finansów na granicy zawału – błędny kurs Euro w Google

Google, jako jedno z najpopularniejszych narzędzi wyszukiwania i platform finansowych, dostarcza użytkownikom aktualne informacje na temat kursów walut. Aby dostarczać te informacje, Google korzysta z różnych źródeł danych, w tym od zewnętrznych dostawców. Głównym...

Shoper Kampanie – Czy to się opłaca? Opinie i Cennik

Shoper Kampanie – Czy to się opłaca? Opinie i Cennik

Shoper to jedna z popularnych platform e-commerce, która działa w modelu SaaS. Korzystają z niej osoby, które chcą szybko i wygodnie założyć sklep internetowy. Firma zapewnia szeroki wybór pakietów, odpowiednich zarówno dla małych e-sklepów, jak i tych działających na...