ChatGPT co to jest i jakie może mieć zastosowanie?

lut 27, 2023

ChatGPT to ogromny model językowy, stworzony przez firmę OpenAI. Jego podstawowym zadaniem jest generowanie naturalnie brzmiących tekstów na różnorodne tematy, ale jego możliwości wykraczają daleko poza to.

GPT i nauczanie asocjacyjne

Historia ChatGPT sięga początków pracy ze sztuczną inteligencją, a dokładniej z sieciami neuronowymi. Od lat 50. XX wieku naukowcy pracowali nad tworzeniem modeli, które potrafiłyby uczyć się na podstawie danych i wykonywać różnorodne zadania, takie jak rozpoznawanie obrazów czy przetwarzanie mowy. Jednym z kluczowych osiągnięć w tym zakresie było stworzenie w latach 80. sieci Hopfielda, która umożliwiła uczenie asocjacyjne — czyli nauczenie modelu łączenia pewnych pojęć z innymi.

Kolejnym ważnym krokiem było wprowadzenie do sieci neuronowych dodatkowej warstwy zwanej warstwą ukrytą. Dzięki temu modele stawały się zdolne do rozpoznawania bardziej złożonych wzorców i generowania bardziej złożonych wyjść. Wraz z postępem technologicznym i dostępnością większych zbiorów danych i mocy obliczeniowej, modele te stały się coraz bardziej skomplikowane i potężne.

ChatGPT i technologia transformerowa

ChatGPT powstał na bazie technologii transformers. Jego największym atutem jest zdolność do generowania bardzo długich tekstów — nawet kilkudziesięciu zdań — które są spójne i poprawne gramatycznie. Model ten został wytrenowany na ogromnej ilości danych, co pozwoliło mu na osiągnięcie bardzo wysokiej jakości generowanych tekstów. ChatGPT jest zdolny do generowania tekstów na wiele różnych tematów, co sprawia, że jego zastosowanie staje się coraz szersze.

ChatGPT – pozycjonowanie stron czy kampania Google Ads? Odpowiedź AI.

Początki narodzin ChatGPT

ChatGPT jest relatywnie nową technologią, której  początki sięgają kilku lat wstecz. Chat GPT to model językowy, który został opracowany przez firmę OpenAI. Jest to jedno z niewielu narzędzi sztucznej inteligencji na świecie, zdolne do generowania tekstu na podstawie ogromnych ilości danych językowych. Dzięki tej zdolności Chat GPT może zostać wykorzystany w wielu dziedzinach, od prostych zadań, takich jak odpowiadanie na pytania, po bardziej skomplikowane działania, takie jak tworzenie muzyki, generowanie kodu lub projektowanie interfejsów użytkownika.

2015 – Narodziny GPT

Początki ChatGPT sięgają 2015 roku, kiedy to badacze z OpenAI (organizacji non-profit zajmującej się badaniami nad sztuczną inteligencją) zapoczątkowali prace nad projektem budowy systemu, który byłby w stanie generować ciągi językowe na podstawie analizy i uczenia się na dużych zbiorach tekstów. Projekt ten nosił nazwę Generative Pre-training Transformer (GPT). Głównym celem projektu było opracowanie sieci neuronowej zdolnej do generowania ciągów językowych na podstawie analizy dużych zbiorów tekstów.

W 2015 roku pojawił się pierwszy model językowy, który wykorzystywał sieci neuronowe — był to rekurencyjny model LSTM (Long Short-Term Memory). Jego zadaniem było generowanie tekstów, na podstawie wcześniej zaprogramowanej treści. To właśnie wtedy zaczęły się pojawiać pierwsze modele chatbotów, które potrafiły na podstawie wytrenowanych danych prowadzić rozmowy z ludźmi. Badacze chcieli, aby system był w stanie przewidywać kolejne słowa lub zdania na podstawie wcześniej analizowanych tekstów i kontekstu. Pierwsza wersja GPT była oparta na sieciach rekurencyjnych (RNN), ale w kolejnych wersjach badacze zdecydowali się na zastosowanie sieci transformerowej. Sieć transformerowa jest bardziej wydajna i efektywna w analizie dużych zbiorów danych, co pozwala na uzyskanie lepszych wyników.

2017-2018 – Kolejne wersje GPT

Kolejnym krokiem w rozwoju modeli językowych była technologia transformers, która umożliwiła tworzenie dużo większych i bardziej złożonych modeli. W 2017 roku firma Google opublikowała swój model BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), który stanowił przełom w dziedzinie modelowania języka. BERT był w stanie nauczyć się zrozumieć kontekst, w jakim występuje dana fraza, co pozwalało mu na generowanie naturalnie brzmiących tekstów.

W czerwcu 2018 roku OpenAI opublikowało wyniki badań nad GPT-2, który miał już wiele udoskonaleń w porównaniu z pierwszą wersją. GPT-2 był zdolny do generowania tekstów o wysokiej jakości i był już w stanie stworzyć proste opowiadania lub artykuły na różne tematy. W swojej pierwszej wersji model został wytrenowany na ogromnej ilości danych językowych, w tym na tekstach z Wikipedii, artykułach z gazet i książkach. W ciągu kolejnych kilku lat OpenAI kontynuowało prace nad Chat GPT, wdrażając kolejne wersje modelu, które były coraz bardziej zaawansowane i potężne.

2020 – Powstanie ChatGPT

W styczniu 2020 roku firma zaprezentowała Chat GPT, który był zdolny do generowania tekstów o niezwykłej jakości i długości. Ten model stał się jednym z najbardziej znanych przykładów sztucznej inteligencji, ponieważ jego twórcy postanowili nie udostępniać go publicznie, obawiając się, że może zostać wykorzystany do celów szkodliwych. W odróżnieniu od poprzednich wersji ChatGPT bazujący na GPT-3,ma jeszcze większe możliwości generowani tekstów i odpowiedzi. GPT-3 jest zdolny do tworzenia artykułów o bardzo wysokiej jakości i jest w stanie odpowiadać na skomplikowane pytania, rozwiązywać problemy matematyczne, a nawet tworzyć proste aplikacje.

Praktyczne zastosowania ChatGPT

Chatboty

ChatGPT może być wykorzystany jako silnik chatbotów, które prowadzą rozmowy z użytkownikami. Dzięki swoim umiejętnościom generowania naturalnie brzmiących tekstów ChatGPT potrafi prowadzić bardzo realistyczne i skuteczne rozmowy z ludźmi. Chatboty oparte na technologii ChatGPT mogą służyć jako wsparcie dla obsługi klienta, automatycznie odpowiadać na pytania użytkowników na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, a nawet pełnić funkcję asystentów w systemach głosowych.

Copywriting

Innymi słowy, tworzenie treści. ChatGPT może pomóc w tworzeniu treści na różne tematy, od artykułów i opowiadań, po opisy produktów czy treści marketingowe. Dzięki swojej zdolności do generowania spójnych i poprawnych gramatycznie tekstów ChatGPT może pomóc w tworzeniu dużych ilości treści w krótkim czasie. Przykładowo, jeśli firma chce stworzyć wiele opisów produktów, ChatGPT może pomóc w ich generowaniu na podstawie przygotowanego wcześniej opisu bazowego.

Przetwarzanie języka naturalnego

ChatGPT może być wykorzystany do przetwarzania języka naturalnego, czyli analizowania, rozumienia i generowania tekstu w języku naturalnym. Dzięki temu ChatGPT może pomóc w tłumaczeniu tekstów, analizie nastrojów w mediach społecznościowych, generowaniu podsumowań tekstów czy tworzeniu podpowiedzi do uzupełniania tekstu.

Kodowanie

ChatGPT może być wykorzystany do generowania kodu na podstawie wcześniej określonych parametrów. Dzięki temu można automatyzować proces tworzenia prostych programów, co pozwala na szybsze i efektywniejsze tworzenie aplikacji.

Personalizacja 

Dzięki analizie wcześniejszych działań użytkownika ChatGPT może generować teksty, które są dostosowane do jego potrzeb i preferencji. Można go wykorzystać do tworzenia podpowiedzi, a nawet rekomendacji produktów lub usług.

Badania naukowe

ChatGPT może być wykorzystany do prowadzenia badań naukowych z zakresu sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego. Dzięki swojej ogromnej mocy obliczeniowej i zdolnościom generowania tekstów ChatGPT może pomóc w tworzeniu nowych modeli językowych oraz w analizie tekstu w różnych dziedzinach.

Ryzyka i niebezpieczeństwa związane z ChatGPT

Podobnie jak w przypadku każdej technologii opartej na sztucznej inteligencji, stosowanie ChatGPT wiąże się z pewnymi ryzykami i niebezpieczeństwami.

Propagowanie dezinformacji i fałszywych informacji

ChatGPT może zostać wykorzystany do generowania fałszywych informacji lub dezinformacji, co może mieć poważne konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze. Ponieważ ChatGPT jest w stanie generować bardzo realistyczne teksty, osoby nieetyczne mogą wykorzystać tę technologię, aby wprowadzać ludzi w błąd lub zmanipulować opinię publiczną.

Dyskryminacja i uprzedzenia 

ChatGPT, podobnie jak wiele innych technologii opartych na sztucznej inteligencji, może być podatny na wprowadzanie uprzedzeń i dyskryminacji. Na przykład, jeśli ChatGPT został nauczony na podstawie danych, które zawierają uprzedzenia lub stereotypy, to generowane przez niego teksty mogą odzwierciedlać te same uprzedzenia. W takim przypadku ChatGPT może wzmacniać nierówności i dyskryminację.

Naruszanie prywatności

Technologia ChatGPT może generować bardzo precyzyjne teksty na temat użytkowników, co może naruszać ich prywatność. Na przykład, ChatGPT może być wykorzystany do analizowania rozmów użytkowników i generowania bardziej precyzyjnych rekomendacji lub ofert reklamowych.

Bezpieczeństwo danych 

ChatGPT wymaga dostępu do dużych ilości danych, co oznacza, że ​​istnieje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych. Jeśli ChatGPT przechowuje wrażliwe dane, takie jak informacje o klientach lub dane finansowe, to niebezpieczeństwo naruszenia bezpieczeństwa danych może mieć poważne konsekwencje dla użytkowników i organizacji.

Nadużycie prawa

ChatGPT może być wykorzystany do celów niezgodnych z prawem, takich jak spamowanie, oszustwa lub szantażowanie. Ponieważ ChatGPT jest w stanie generować bardzo realistyczne teksty, osoby nieetyczne mogą wykorzystać tę technologię, aby wprowadzać ludzi w błąd lub oszukiwać.

ChatGPT, podobnie jak każda inna technologia, ma swoje wady i zalety. Aby zminimalizować ryzyka i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem tej technologii, ważne jest, aby stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i etyczne zasady, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa danych, unikanie propagowania dezinformacji i zapobieganie dyskryminacji

Jak w przyszłości  będzie rozwijał się ChatGPT?

ChatGPT stale się rozwija i ewoluuje. W ciągu ostatnich kilku lat dokonano znaczącego postępu w dziedzinie rozwoju chatbotów opartych na ChatGPT, ale wciąż pozostaje wiele wyzwań do przezwyciężenia i wiele możliwości do wykorzystania. Już dziś przewiduje się kilka trendów, które mogą wpłynąć na rozwój ChatGPT w przyszłości:

Lepsza jakość generowanego tekstu

Jednym z głównych obszarów, których rozwój może przynieść korzyści dla ChatGPT, jest ulepszanie jakości generowanego tekstu. W ciągu ostatnich kilku lat wiele badań skupiło się na poprawie jakości generowanego tekstu poprzez zastosowanie bardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, takich jak GPT-3. W przyszłości można oczekiwać dalszego postępu w tej dziedzinie.

Lepsza integracja z innymi narzędziami 

ChatGPT może stać się bardziej skuteczny i użyteczny, jeśli zostanie lepiej zintegrowany z innymi narzędziami i technologiami. Na przykład, ChatGPT może być wykorzystany do analizowania dużych ilości danych, aby pomóc w wykrywaniu trendów lub do oceny efektywności kampanii reklamowych.

Dostosowanie do różnych języków i kultur

Wraz z rozwojem ChatGPT, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na narzędzia, które są w stanie działać w różnych językach i kulturach. Przewiduje się że ChatGPT będzie rozwijany w taki sposób, aby lepiej odpowiadać na potrzeby różnych grup językowych i kulturowych.

Co powinieneś wiedzieć o ChatGPT?

Generowanie tekstów na różne tematy

Zaawansowane umiejętności uczenia maszynowego sprawiają, że ChatGPT jest w stanie generować teksty na wiele różnych tematów, od prostych pytań i odpowiedzi, po bardziej złożone i wyspecjalizowane treści. Dzięki temu ChatGPT może być wykorzystany w wielu różnych zastosowaniach, takich jak analiza danych, generowanie treści marketingowych, rozmowy z klientami, tłumaczenia i wiele innych.

Naśladowanie stylu pisarskiego  innych osób

Silnik ChatGPT ma zdolność do uczenia się na podstawie wielu różnych źródeł, ChatGPT może dzięki temu naśladować styl pisarski innych osób, takich jak znani pisarze, blogerzy lub eksperci z danej dziedziny. Dzięki temu ChatGPT może generować teksty, które są bardziej autentyczne i przekonujące dla odbiorców.

Uczenie się  na podstawie różnych języków i kultur

Elastyczność to jedna z większych zalet ChatGPT. Dzięki niej może być szkolony na podstawie różnych języków i kultur, co pozwala na łatwe dostosowanie do różnych grup odbiorców. Na przykład, ChatGPT może być wykorzystywany do generowania treści marketingowych dla różnych rynków i kultur, lub do tłumaczenia treści między różnymi językami.

Testowanie algorytmów

ChatGPT może być wykorzystywany do testowania innych algorytmów sztucznej inteligencji, takich jak systemy rekomendacyjne czy analizy sentymentu.

Automatyczne uczenie się

ChatGPT może uczyć  się od swoich użytkowników — dzięki swojej zdolności do uczenia się na podstawie wielu różnych źródeł, w tym od użytkowników, ChatGPT może stale ulepszać swoje umiejętności i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb odbiorców.

ChatGPT w liczbach

Liczba parametrów

W zależności od wersji, ChatGPT może mieć od kilku milionów do nawet 175 miliardów parametrów. Najnowsza wersja ChatGPT-3 firmy OpenAI ma aż 175 miliardów parametrów, co czyni ją jednym z największych modeli językowych na świecie.

Liczba danych treningowych

ChatGPT-3 został wytrenowany na ponad 570 gigabajtach danych, co obejmuje m.in. teksty z Wikipedii, artykuły prasowe, książki, filmy i wiele innych źródeł. To ogromna ilość danych, które ChatGPT może wykorzystywać do generowania swoich odpowiedzi.

Liczba języków

ChatGPT może być trenowany i wykorzystywany w wielu różnych językach. ChatGPT-3 wspiera 25 języków, w tym m.in. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, japoński, koreański i chiński.

Szybkość działania

ChatGPT-3 jest w stanie generować odpowiedzi w ciągu kilku sekund. W teście Turinga, w którym ChatGPT-3 walczył z ludźmi w generowaniu tekstów, zdarzało się, że to ChatGPT-3 odpowiadał najszybciej.

Ilość modeli

Firma OpenAI wytrenowała wiele różnych wersji ChatGPT, różniących się liczbą parametrów i funkcjonalnościami. Od najmniejszych wersji o kilku milionach parametrów, po największą wersję ChatGPT-3 o 175 miliardach parametrów.

Zastosowania

ChatGPT znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, od generowania tekstu na potrzeby marketingowe, po tłumaczenie języków, tworzenie chatbotów, analizę danych i wiele innych.

Skąd ChatGPT czerpie wiedzę?

Na koniec jedno z najważniejszych pytań, które trzeba sobie zadać przed rozpoczęciem korzystania z ChatGPT. Skąd ta technologia czerpie wiedzę i czy ma zdolność do sprawdzania, co jest prawdą, a co fałszem? Wiele osób zastanawia się nad tym, czy ChatGPT ma dostęp do wyników wyszukiwania Google, w tym najnowszych doniesień ze świata. Otóż nie. Źródłem informacji i danych treningowych są dla ChatGPT miliardy zbiorów danych, które zostały wprowadzone do bazy. Są to teksty z książek, czasopism, artykułów, encyklopedii. Nie trzeba zatem wykazywać się szczególną domyślnością, by móc sądzić, że dostarczenie do ChatGPT odpowiednio spreparowanych danych, nie zawsze zgodnych z prawdą, będzie skutkować uzyskaniem oczekiwanych przez kogoś informacji, a następnie ich popularyzowaniem.

Przeczytaj także:

ROAS w Google Ads – czym jest i jak się go wylicza?

ROAS w Google Ads – czym jest i jak się go wylicza?

Prowadzisz kampanię Google Ads? Jeśli tak, musisz wiedzieć, w jaki sposób ocenić jej efektywność. Marketing online, wbrew pozorom, nie jest wróżeniem z fusów, a Ty otrzymujesz bardzo konkretne dane, które pozwalają jasno odpowiedzieć na pytanie, czy podjęte działania...

Weryfikacja reklamodawcy na koncie Google Ads – krok po kroku

W celu zapewnienia użytkownikom wyszukiwarki Google większego bezpieczeństwa, system reklamowy Google Ads rozpoczął proces weryfikacji. Na Twoim koncie na żółtym pasku otrzymasz komunikat: Wymagana weryfikacja reklamodawcy Twoje reklamy mogą się nie wyświetlać w...

Fathom Analytics – jako alternatywa dla Google Analytics

Fathom Analytics to narzędzie analityczne, które pomaga w śledzeniu ruchu na stronie internetowej. Fathom Analytics oferuje liczne funkcje, w tym ochrony prywatności, takie jak anonimizacja adresów IP i blokowanie śledzenia użytkowników, którzy wyrażają sprzeciw wobec...